home page  Trang chủ   >>   Sản Phẩm   >>   Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand   >>   Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand ML22

Thông tin thị trường

Date:
Unit:
VND
Code Buying Selling
AUD 15721.79 16085.65
CAD 17438.11 17895.71
CHF 23167.23 23727.28
DKK 0 3518.79
EUR 25662.82 26513.09
GBP 29753.83 30230.29
HKD 2916.63 2981.17
INR 0 339.31
JPY 206.38 214.51
KRW 18.35 20.86
KWD 0 79396.02
MYR 0 5589.36
NOK 0 2580.53
RUB 0 404.63
SAR 0 6414
SEK 0 2438.25
SGD 16847.78 17151.85
THB 751.25 782.58
USD 23145 23265
  • Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand ML22

Machine Model

Separator 

SOTRAS P/N

Air Filter  

SOTRAS P/N

Oil Filter  

SOTRAS P/N

 Small UP

 22388045