home page  Trang chủ   >>   Sản Phẩm   >>   BỘ LỌC KHÍ   >>   LÕI LỌC KHÍ
  • LÕI LỌC KHÍ

  • Hàng nghìn Loại Lọc đang có sẵn trong kho

Phutungmaynenkhi.com nhập về hàng nghìn loại lọc chính hãng và lọc thay thế cho máy nén khí như: Lọc nhớt, lọc gió, lọc tách nhớt, bộ lọc đường ống, lõi lọc khí trên đường ống, lọc tách nước và thiết bị thu gom dầu của tất cả các hãng từ Atlascopco đến Zander.

Tất cả các loại lọc thay thế được sản xuất bởi hãng lọc nổi tiếng trên thế giới SOTRAS của ITALY có thể đáp ứng được các thông số kỹ thuật như kích thước, chất lượng và tuổi thọ của lọc.

Dùng lọc thay thế SOTRAS - ITALY không những tiết kiệm được về kinh tế mà thời gian sử dụng vẫn tương đương với hàng chính hãng hoặc thậm trí còn tôt hơn.

Download catalogue tại đây hoặc gửi email: sales@phutungmaynenkhi.com để biết thêm chi tiết.


Lõi Lọc Khí SM9017
Lõi Lọc Khí SM9017
Lõi Lọc Khí SM9018
Lõi Lọc Khí SM9018
Lõi lọc khí SM9019
Lõi lọc khí SM9019
Lõi Lọc Khí  SM9020
Lõi Lọc Khí SM9020
Lõi Lọc Khí SM9021
Lõi Lọc Khí SM9021
Lõi Lọc Khí SM9022
Lõi Lọc Khí SM9022
Lõi Lọc Khí SM9023
Lõi Lọc Khí SM9023
Lõi Lọc Khí  SM9024
Lõi Lọc Khí SM9024
Lõi Lọc Khí  SM9025
Lõi Lọc Khí SM9025
Lõi Lọc Khí SM9026
Lõi Lọc Khí SM9026
Lõi Lọc Khí SM9027
Lõi Lọc Khí SM9027
Lõi Lọc Khí SM9028
Lõi Lọc Khí SM9028
Lõi Lọc Khí SM9029
Lõi Lọc Khí SM9029
Lõi Lọc Khí SM9030
Lõi Lọc Khí SM9030
Lõi Lọc Khí SM9031
Lõi Lọc Khí SM9031
Lõi Lọc Khí SM9032
Lõi Lọc Khí SM9032
Lõi Lọc Khí SM9033
Lõi Lọc Khí SM9033
Lõi Lọc Khí SM9034
Lõi Lọc Khí SM9034
Lõi Lọc Khí SM9035
Lõi Lọc Khí SM9035
Lõi Lọc Khí SM9036
Lõi Lọc Khí SM9036
Lõi Lọc Khí SM9037
Lõi Lọc Khí SM9037
Lõi Lọc Khí SM9038
Lõi Lọc Khí SM9038
Lõi Lọc Khí SM9039
Lõi Lọc Khí SM9039
Lõi Lọc Khí SM9040
Lõi Lọc Khí SM9040
Lõi Lọc Khí SM9041
Lõi Lọc Khí SM9041
Lõi Lọc Khí SM9042
Lõi Lọc Khí SM9042
Lõi Lọc Khí SM9043
Lõi Lọc Khí SM9043
Lõi Lọc Khí SM9044
Lõi Lọc Khí SM9044
Lõi Lọc Khí SM9045
Lõi Lọc Khí SM9045
Lõi Lọc Khí SM9046
Lõi Lọc Khí SM9046
Lõi Lọc Khí SM9047
Lõi Lọc Khí SM9047
Lõi Lọc Khí SM9048
Lõi Lọc Khí SM9048
Lõi Lọc Khí SM9049
Lõi Lọc Khí SM9049
Lõi Lọc Khí SM9050
Lõi Lọc Khí SM9050
Lõi Lọc Khí SM9051
Lõi Lọc Khí SM9051
Lõi Lọc Khí  SM9052
Lõi Lọc Khí SM9052
Lõi Lọc Khí SM9053
Lõi Lọc Khí SM9053
Lõi Lọc Khí SM9054
Lõi Lọc Khí SM9054
Lõi Lọc Khí SM9055
Lõi Lọc Khí SM9055
Lõi Lọc Khí SM9056
Lõi Lọc Khí SM9056
Lõi Lọc Khí Hankison  E1-12
Lõi Lọc Khí Hankison E1-12
Lõi Lọc Khí Hankison E1-16
Lõi Lọc Khí Hankison E1-16
Lõi Lọc Khí Hankison E1-20
Lõi Lọc Khí Hankison E1-20
Lõi Lọc Khí Hankison E1-24
Lõi Lọc Khí Hankison E1-24
Lõi Lọc Khí Hankison  E1-28
Lõi Lọc Khí Hankison E1-28
Lõi Lọc Khí Hankison E1-32
Lõi Lọc Khí Hankison E1-32
Lõi Lọc Khí Hankison E1-36
Lõi Lọc Khí Hankison E1-36
Lõi Lọc Khí Hankison E1-40
Lõi Lọc Khí Hankison E1-40
Lõi Lọc Khí Hankison E1-44
Lõi Lọc Khí Hankison E1-44
Lõi Lọc Khí Hankison E1-48
Lõi Lọc Khí Hankison E1-48
Lõi Lọc Khí Hankison E3-12
Lõi Lọc Khí Hankison E3-12
Lõi Lọc Khí Hankison E3-16
Lõi Lọc Khí Hankison E3-16
Lõi Lọc Khí Hankison E3-20
Lõi Lọc Khí Hankison E3-20
Lõi Lọc Khí Hankison E3-24
Lõi Lọc Khí Hankison E3-24
Lõi Lọc Khí Hankison E3-28
Lõi Lọc Khí Hankison E3-28
Lõi Lọc Khí Hankison E3-32
Lõi Lọc Khí Hankison E3-32
Lõi Lọc Khí Hankison E3-36
Lõi Lọc Khí Hankison E3-36
Lõi Lọc Khí Hankison E3-40
Lõi Lọc Khí Hankison E3-40
Lõi Lọc Khí Hankison E3-44
Lõi Lọc Khí Hankison E3-44
Lõi Lọc Khí Hankison E3-48
Lõi Lọc Khí Hankison E3-48
Lõi Lọc Khí Hankison E5-12
Lõi Lọc Khí Hankison E5-12
Lõi Lọc Khí Hankison E5-16
Lõi Lọc Khí Hankison E5-16
Lõi Lọc Khí Hankison E5-20
Lõi Lọc Khí Hankison E5-20
Lõi Lọc Khí Hankison E5-24
Lõi Lọc Khí Hankison E5-24
Lõi Lọc Khí Hankison E5-28
Lõi Lọc Khí Hankison E5-28
Lõi Lọc Khí Hankison E5-32
Lõi Lọc Khí Hankison E5-32
Lõi Lọc Khí Hankison E5-36
Lõi Lọc Khí Hankison E5-36
Lõi Lọc Khí Hankison E5-40
Lõi Lọc Khí Hankison E5-40
Lõi Lọc Khí Hankison E5-48
Lõi Lọc Khí Hankison E5-48
Lõi Lọc Khí Hankison E7-12
Lõi Lọc Khí Hankison E7-12
Lõi Lọc Khí Hankison E7-16
Lõi Lọc Khí Hankison E7-16
Lõi Lọc Khí Hankison E7-20
Lõi Lọc Khí Hankison E7-20
Lõi Lọc Khí Hankison E7-24
Lõi Lọc Khí Hankison E7-24
Lõi Lọc Khí Hankison E7-28
Lõi Lọc Khí Hankison E7-28
Lõi Lọc Khí Hankison E7-32
Lõi Lọc Khí Hankison E7-32
Lõi Lọc Khí Hankison E7-36
Lõi Lọc Khí Hankison E7-36
Lõi Lọc Khí Hankison E7-40
Lõi Lọc Khí Hankison E7-40
Lõi Lọc Khí Hankison E7-44
Lõi Lọc Khí Hankison E7-44
Lõi Lọc Khí Hankison E7-48
Lõi Lọc Khí Hankison E7-48
Lõi Lọc Khí Hankison E9-12
Lõi Lọc Khí Hankison E9-12
Lõi Lọc Khí Hankison  E9-16
Lõi Lọc Khí Hankison E9-16
Lõi Lọc Khí Hankison E9-20
Lõi Lọc Khí Hankison E9-20
Lõi Lọc Khí Hankison E9-24
Lõi Lọc Khí Hankison E9-24
Lõi Lọc Khí Hankison E9-28
Lõi Lọc Khí Hankison E9-28
Lõi Lọc Khí Hankison E9-32
Lõi Lọc Khí Hankison E9-32
Lõi Lọc Khí Hankison E9-36
Lõi Lọc Khí Hankison E9-36
Lõi Lọc Khí Hankison E9-40
Lõi Lọc Khí Hankison E9-40
Lõi Lọc Khí Hankison E9-44
Lõi Lọc Khí Hankison E9-44
Lõi Lọc Khí Hankison E9-48
Lõi Lọc Khí Hankison E9-48
Lõi Lọc Khí Star Compair EA09Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA09Q
Lõi Lọc Khí OMI 004PF
Lõi Lọc Khí OMI 004PF
Lõi Lọc Khí OMI 005CF
Lõi Lọc Khí OMI 005CF
Lõi Lọc Khí OMI 005DF
Lõi Lọc Khí OMI 005DF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA19Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA19Q
Lõi Lọc Khí OMI 005HF
Lõi Lọc Khí OMI 005HF
Lõi Lọc Khí OMI 005PF
Lõi Lọc Khí OMI 005PF
Lõi Lọc Khí OMI 005QF
Lõi Lọc Khí OMI 005QF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA33Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA33Q
Lõi Lọc Khí OMI 008PF
Lõi Lọc Khí OMI 008PF
Lõi Lọc Khí OMI 010CF
Lõi Lọc Khí OMI 010CF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA40Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA40Q
Lõi Lọc Khí OMI 010DF
Lõi Lọc Khí OMI 010DF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA60Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA60Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA70Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA70Q
Lõi Lọc Khí OMI 010HF
Lõi Lọc Khí OMI 010HF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA100Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA100Q
Lõi Lọc Khí OMI 010PF
Lõi Lọc Khí OMI 010PF
Lõi Lọc Khí OMI 010QF
Lõi Lọc Khí OMI 010QF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA140Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA140Q
Lõi Lọc Khí OMI 016PF
Lõi Lọc Khí OMI 016PF
Lõi Lọc Khí OMI 016QF
Lõi Lọc Khí OMI 016QF
Lõi Lọc Khí OMI 018CF
Lõi Lọc Khí OMI 018CF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA200Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA200Q
Lõi Lọc Khí OMI 018DF
Lõi Lọc Khí OMI 018DF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA280Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA280Q
Lõi Lọc Khí OMI 018HF
Lõi Lọc Khí OMI 018HF
Lõi Lọc Khí OMI 018PF
Lõi Lọc Khí OMI 018PF
Lõi Lọc Khí OMI 018QF
Lõi Lọc Khí OMI 018QF
Lõi Lọc Khí OMI 025PF
Lõi Lọc Khí OMI 025PF
Lõi Lọc Khí OMI 030CF
Lõi Lọc Khí OMI 030CF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA350Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA350Q
Lõi Lọc Khí OMI 030DF
Lõi Lọc Khí OMI 030DF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA420Q
Lõi Lọc Khí Star Compair EA420Q
Lõi Lọc Khí OMI 030HF
Lõi Lọc Khí OMI 030HF
Lõi Lọc Khí OMI 030PH
Lõi Lọc Khí OMI 030PH
Lõi Lọc Khí Star Compair EA09P
Lõi Lọc Khí Star Compair EA09P
Lõi Lọc Khí OMI 030QF
Lõi Lọc Khí OMI 030QF
Lõi Lọc Khí OMI 034CF
Lõi Lọc Khí OMI 034CF
Lõi Lọc Khí OMI 034DF
Lõi Lọc Khí OMI 034DF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA19P
Lõi Lọc Khí Star Compair EA19P
Lõi Lọc Khí OMI 034HF
Lõi Lọc Khí OMI 034HF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA33P
Lõi Lọc Khí Star Compair EA33P
Lõi Lọc Khí OMI 034PF
Lõi Lọc Khí OMI 034PF
Lõi Lọc Khí OMI 034QF
Lõi Lọc Khí OMI 034QF
Lõi Lọc Khí OMI 036PF
Lõi Lọc Khí OMI 036PF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA40P
Lõi Lọc Khí Star Compair EA40P
Lõi Lọc Khí OMI 050CF
Lõi Lọc Khí OMI 050CF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA60P
Lõi Lọc Khí Star Compair EA60P
Lõi Lọc Khí OMI 050DF
Lõi Lọc Khí OMI 050DF
Lõi Lọc Khí OMI 050HF
Lõi Lọc Khí OMI 050HF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA70P
Lõi Lọc Khí Star Compair EA70P
Lõi Lọc Khí OMI 050PF
Lõi Lọc Khí OMI 050PF
Lõi Lọc Khí OMI 050QF
Lõi Lọc Khí OMI 050QF
Lõi Lọc Khí OMI 060PF
Lõi Lọc Khí OMI 060PF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA100P
Lõi Lọc Khí Star Compair EA100P
Lõi Lọc Khí OMI 070PF
Lõi Lọc Khí OMI 070PF
Lõi Lọc Khí OMI 072CF
Lõi Lọc Khí OMI 072CF
Lõi Lọc Khí OMI 072DF
Lõi Lọc Khí OMI 072DF
Lõi Lọc Khí OMI 072HF
Lõi Lọc Khí OMI 072HF
Lõi Lọc Khí Star Compair EA140P
Lõi Lọc Khí Star Compair EA140P
Lõi Lọc Khí OMI 072PF
Lõi Lọc Khí OMI 072PF
Lõi Lọc Khí OMI 072QF
Lõi Lọc Khí OMI 072QF
Lõi Lọc Khí OMI 090PF
Lõi Lọc Khí OMI 090PF
Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
0919-243-248
Newsletter
Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT 
iconaddress.png
426, Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
iconphone.png
Tel.: 0862243248
iconfax.png
Call/ Zalo: 0919.243.248
Liên hệ Mr. Tam - Email: tam.hoang@congtympt.com
iconemail.png
download
129
|
1
Copyright 2014 © PhuTungMayNenKhi. Thiết kế & phát triển bởi. GSS
Privacy Policy
Phutungmaynenkhi.com là nhà cung cấp phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế cho hệ thống máy nén khí, hệ thống máy sấy khí, hệ thống thủy lực và hệ thống phòng sạch trong ngành công nghiệp khí nén với chất lượng cao.