home page  Trang chủ   >>   Sản Phẩm   >>   TRA CỨU LỌC   >>   Phụ tùng máy nén khí Alup
  • Phụ tùng máy nén khí Alup

      phu tung may nen khi atlas copco

Alup

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

SOTRAS REFERENCE

ALLEGRO 16 -24

Separator

17211105

DF 5043

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17200222

SH 8119

ALLEGRO 28

Separator

17258112

DF 5045

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17200222

SH 8119

ALLEGRO 32-38

Separator

17258112

DF 5045

 

Air filter

17207786

SA 7039

 

Oil filter

17200222

SH 8119

ALLEGRO 30-40 > 215000

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17203291

SH 8110

ALLEGRO 30-40 > 217576

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17207786

SA 7039

 

Oil filter

17203291

SH 8110

ALLEGRO 60-80

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17207786

SA 7039

 

Oil filter

17203291

SH 8110

ALLEGRO 100-115-130

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17201210

SA 7056

 

Oil filter

17211103

SH 8108

ALLEGRO 150 - 210 < 217762

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17201210

SA 7056

 

Oil filter

17213145

SH 8109

ALLEGRO 150 - 210 > 217763

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17307730

SA 7087

 

Oil filter

17213145

SH 8109

OPUS 11 - OPUS 15

Separator

17211105

DF 5043

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17200222

SH 8119

OPUS 16 - OPUS 22

Separator

17211105

DF 5043

 

Air filter

17207786

SA 7039

 

Oil filter

17200222

SH 8119

OPUS 30 - OPUS 37

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17207786

SA 7039

 

Oil filter

17203291

SH 8110

OPUS 45

Separator

17258111

DF 5004 x 2

 

Air filter

17207786

SA 7039

 

Oil filter

17203291

SH 8110

OPUS 75 - OPUS 90

Separator

17258111

DF 5004 x 3

 

Air filter

17201210

SA 7056

 

Oil filter

17211103

SH 8108

OPUS 110

Separator

17258111

DF 5004 x 3

 

Air filter

17201210

SA 7056 x 2

 

Oil filter

17211103

SH 8108

OPUS 132 < 217762

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17201210

SA 7056 x 2

 

Oil filter

17211103

SH 8108

OPUS 132 > 217763

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17307730

SA 7087

 

Oil filter

17211103

SH 8108

OPUS 160 < 217762

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17201210

SA 7056 x 2

 

Oil filter

17213145

SH 8109

OPUS 160 > 217763

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17307730

SA 7087

 

Oil filter

17213145

SH 8109

SCD 10

Separator

17251004

DF 5010

 

Air filter

17200210

SH 8153

 

Oil filter

17200221

 

SCD 15

Separator

17251001

DF 5005

 

Air filter

17200210

SH 8153

 

Oil filter

17200221

 

SCD 20

Separator

17211102

DF 5009

 

Air filter

17200210

SH 8153

 

Oil filter

17200222

 

SCD 25

Separator

17211102

DF 5009

 

Air filter

17200210

SH 8153

 

Oil filter

17200222

 

SCD 30

Separator

17211102

DF 5009

 

Air filter

17200210

SH 8153

 

Oil filter

17200222

 

SCD 5

Separator

17251004

DF 5010

 

Air filter

17200210

SH 8153

 

Oil filter

17200221

 

SCD 8

Separator

17251004

DF 5010

 

Air filter

17200210

SH 8153

 

Oil filter

17200221

 

SCG 100

Separator

21203292

DB 2024

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

17203291

SH 8110

SCG 120

Separator

21203292

DB 2024

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

 

 

SCG 150

Separator

21203378

DB 2133

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

 

 

SCG 150 from series N° 211172

Separator

21203378

DB 2133

 

Air filter

17203880

SA 6042

 

Oil filter

 

 

SCG 180

Separator

21203380

DB 2089

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

 

 

SCG 181- SCG 221

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17203880

SA 6042

 

Oil filter

17213145

SH 8109

SCG 220

Separator

21203380

DB 2089

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

 

 

SCG 270

Separator

21203380

DB 2089

 

Air filter

17203294

 

 

Oil filter

 

 

SCG 271 - SCG 341

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17233920

 

 

Oil filter

17213145

SH 8109 x 2

SCG 550

Separator

21203380

DB 2089

 

Air filter

17233920

 

 

Oil filter

 

 

SCG 60

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17204120

SA 6004

 

Oil filter

 

 

SCG 75

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17204120

SA 6004

 

Oil filter

 

 

SCG 75/128

Separator

21203292

DB 2024

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

 

 

SCK 5 < 259999

Separator

17251004

DF 5010

 

Air filter

17207785

SA 7046

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 5 > 260000

Separator

17251004

DF 5010

 

Air filter

17207788

SA 7041

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 5 > 271800

Separator

17251002

DF 5044

 

Air filter

17207788

SA 7041

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 10 < 259999

Separator

17251004

DF 5010

 

Air filter

17207785

SA 7046

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 10 > 260000

Separator

17251004

DF 5010

 

Air filter

17207788

SA 7041

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 10 > 271800

Separator

17251002

DF 5044

 

Air filter

17207788

SA 7041

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 15 < 259999

Separator

17251001

DF 5005

 

Air filter

17207785

SA 7046

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 15 > 260000

Separator

17251001

DF 5005

 

Air filter

17207788

SA 7041

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 15 > 271800

Separator

17251002

DF 5044

 

Air filter

17207788

SA 7041

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 22 > 260000

Separator

17251001

DF 5005

 

Air filter

17207788

SA 7041

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 22 > 280000

Separator

17251002

DF 5044

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17200221

SH 8153

SCK 21-31 < 259999

Separator

17211102

DF 5009

 

Air filter

17207797

SA 6696

 

Oil filter

17200222

SH 8119

SCK 21-31 > 260000

Separator

17211102

DF 5009

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17200222

SH 8119

SCK 21-31 > 281500

Separator

17211105

DF 5043

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17200222

SH 8119

SCK 25

Separator

21200201

DB 2006

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

 

 

SCK 30

Separator

21200201

DB 2006

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

17203291

SH 8110

SCK 40

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

 

 

SCK 41 - SCK 51 < 214999

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

17203291

SH 8110

SCK 41 - SCK 51 > 215000

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17203291

SH 8110

SCK 42 - SCK 52 < 259999

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17207797

SA 6696

 

Oil filter

17200222

SH 8119

SCK 42 - SCK 52 > 260000

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

17207787

SA 7040


Oil filter

17207787

SH 8119

SCK 42 > 281500

Separator

17258112

DF 5045

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17200222

SH 8119

SCK 50

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

 

 

SCK 52 < 278000

Separator

17258112

DF 5043

 

Air filter

17207787

SA 7040

 

Oil filter

17200222

SH 8119

SCK 51 > 217576

Separator

17258111

DF 5004

 

Air filter

172077866

SA 7039

 

Oil filter

17203291

SH 8110

SCK 61 - SCK 76 - SCK 102 < 214999

Separator

17258111

DF 5004 x 2

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

17203291

SH 8110

SCK 61 - SCK 102 >215000

Separator

17211102

DF 5004 x 2

 

Air filter

17207786

SA 7039

 

Oil filter

17203291

SH 8110

SCK 101 - SCK 151

Separator

17258111

DF 5004 x 3

 

Air filter

17201210

SA 7056

 

Oil filter

17211103

SH 8108

SCK 181

Separator

17258111

DF 5004 x 3

 

Air filter

17201210

SA 7056 x 2

 

Oil filter

17211103

SH 8108

SCK 182 - SCK 272 > 217763

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17307730

SA 7087

 

Oil filter

17213145

SH 8109

SCK 221 - SCK 271 < 217762

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17201210

SA 7056 x 2

 

Oil filter

17213145

SH 8109

SCK 271 < 217762

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17201210

SA 7056 x 2

 

Oil filter

17213145

SH 8109

SCK 271 > 217763

Separator

17203382

DB 2471

 

Air filter

17307730

SA 7087

 

Oil filter

17213145

SH 8109

SCR 10

Separator

21200531

DB 2002

 

Air filter

17200210

 

 

Oil filter

 

 

SCR 100

Separator

21203292

DB 2024

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

 

 

SCR 120

Separator

21203292

DB 2024

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

 

 

SCR 15

Separator

21200109

DB 2003

 

Air filter

17200218

 

 

Oil filter

 

 

SCR 20 up to series No 210001

Separator

21200110

DB 2009

 

Air filter

17200218

 

 

Oil filter

 

 

SCR 25 up to series No 210137

Separator

21200110

DB 2009

 

Air filter

17201530

 

 

Oil filter

 

 

SCR 25

Separator

21200201

DB 2006

 

Air filter

17202550

 

 

Oil filter

 

 

SCR 30 up to series No 210147

Separator

21200110

DB 2009

 

Air filter

17201530

 

 

Oil filter

 

 

SCR 30

Separator

21200201

DB 2006

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

 

 

SCR 40 up to series No 187798

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17200001

SA 6028

 

Oil filter

 

 

SCR 40 up to series No 200267

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17204120

SA 6004

 

Oil filter

 

 

SCR 40

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

 

 

SCR 50 up to series No 188011

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17200001

SA 6028

 

Oil filter

 

 

SCR 50 up to series No 200262

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17204120

SA 6004

 

Oil filter

 

 

SCR 50

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17202550

SA 6116

 

Oil filter

 

 

SCR 60

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17204120

SA 6004

 

Oil filter

 

 

SCR 75

Separator

21203391

DB 2012

 

Air filter

17204120

SA 6004

 

Oil filter

 

 

SCR 75/128

Separator

21203292

DB 2024

 

Air filter

17203293

SA 6036

 

Oil filter

 

 

SCR 8

Separator

21200531

DB 2002

 

Air filter

17200210

 

 

Oil filter

 

 

SOLO 6 - 15

Separator

17251002

DF 5044

 

Air filter

17206293

SA 7076

 

Oil filter

17200221

SH 8153


Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
0919-243-248
Newsletter
Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT 
iconaddress.png
426, Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
iconphone.png
Tel.: 0862243248
iconfax.png
Call/ Zalo: 0919.243.248
Liên hệ Mr. Tam - Email: tam.hoang@congtympt.com
iconemail.png
download
40
|
1
Copyright 2014 © PhuTungMayNenKhi. Thiết kế & phát triển bởi. GSS
Privacy Policy
Phutungmaynenkhi.com là nhà cung cấp phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế cho hệ thống máy nén khí, hệ thống máy sấy khí, hệ thống thủy lực và hệ thống phòng sạch trong ngành công nghiệp khí nén với chất lượng cao.