home page  Trang chủ   >>   Sản Phẩm   >>   Lọc máy nén khí (Sotras-Ý)   >>   LỌC TÁCH NHỚT (LÕI LỌC)   >>   Lọc tách nhớt DB2544

Lọc máy nén khí (Sotras-Ý)

Thông tin thị trường

Date:
Unit:
VND
Code Buying Selling
AUD 15,034.01 15,674.77
CAD 16,939.50 17,661.48
CHF 23,388.16 24,384.99
CNY 3,248.61 3,387.58
DKK - 3,138.31
EUR 22,307.03 23,555.67
GBP 24,922.55 25,984.77
HKD 2,946.80 3,072.39
INR - 302.43
JPY 159.98 169.36
KRW 14.43 17.58
KWD - 79,254.93
MYR - 5,207.24
NOK - 2,258.86
RUB - 478.96
SAR - 6,546.96
SEK - 2,150.23
SGD 16,120.21 16,807.27
THB 553.34 638.44
USD 23,565.00 23,875.00
  • Lọc tách nhớt DB2544

Lọc tách nhớt DB2024, Air Oil Separator DB 2024, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Alup 17203292, Alup 21203292, Betico 4724237, Blitz Schneider 758153, Bottarini 221048, Ceccato 641104, Fini 048311000, Mann & Hummel 4900050321, Mann & Hummel 4900051321, Mann & Hummel 4900452101, Mann & Hummel 4900452102, Mann & Hummel 4900453101, Mann & Hummel 4900455171, Mann & Hummel 4900455221, Mann & Hummel 4900051322 , Mark 641104, Purolator 852606, Quincy 22705-2, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2026, Air Oil Separator DB 2026, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 930571, Compair 98262-26, Domnick Hunter 551150310, Mann & Hummel 4900050331, Mann & Hummel 4900051331, Mann & Hummel 4900455191, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2030, Air Oil Separator DB 2030, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Bottarini 221065, Ceccato 640189, Ceccato 640566, Champion p5460a, Demag 04115374, Domnick Hunter 55008, Ecoair 732, Ecoair 516533, Ecoair 93514529, Ecoair 93618718, Ecoair BN 16533, Ecoair N 07468, Ecoair N 16533, Fu Sheng 2012-50221, Fu Sheng 91101-150, Fu Sheng 9610112-21900M, Gardner Denver 03316258, Ingersoll Rand 93514529, Ingersoll Rand 93618718, Mann & Hummel 4900050011, Mann & Hummel 4900050221, Mann & Hummel 4900051221, Mann & Hummel 4900652100, Mann & Hummel 4900652131, Mark 640189, Mark 640566, Sullair 954, Sullair 1087, Sullair 1098, Sullair 5221, Sullair 11088, Sullair 11145, Sullair 11399, Sullair 40259, Sullair 47284, Sullair 440647, Sullair 250005-974, Sullair 250034-088, Sullair 250034-121, Sullair 250034-122, Sullair 408167-001, Tamrock 03316258, Worthington 413701, Worthington 220090013, Worthington 220091013, Worthington 220092013, Worthington 62 11369400,…) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DC3114, Air Oil Separator DC 3114, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 2250131-225, Sullair 250034-133, Sullair 250034-134,…) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2057, Air Oil Separator DB 2057, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 10012674, Mann & Hummel 4930152121, Mann & Hummel 4930153401, Mann & Hummel 4930155581, Mann & Hummel 4940252101, Rotair 157201S, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2074, Air Oil Separator DB 2074, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100013072, Mann & Hummel 4930152131, Mann & Hummel 4930152671, Mann & Hummel 4930153131, Mann & Hummel 4930155561, Mann & Hummel 9493015021, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2089, Air Oil Separator DB 2089, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Alup 21203380, Compair 98262-174, Demag Wittig 43259600, Ecoair BN 20661, Ecoair BN 24859, Ecoair N 20661, Fu Sheng 91111-007, Gardner Denver 43259600, Gardner Denver 43259601, Mann & Hummel 4930552111, Mann & Hummel 4930552131, Mann & Hummel 4941654101, Mann & Hummel 4941852101, Mann & Hummel 4941853101, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2090, Air Oil Separator DB 2090, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 14, Boge 575000209, Boge 5750002669, Boge 5750002669, Demag Wittig 43258700, Demag Wittig 43258900, Demag Wittig 43258901, Ecoair 93520807, Ecoair BN 19767, Ecoair BN 24860, Fu Sheng 91111-008, Gardner Denver 43258700, Gardner Denver 43258900, Ingersoll Rand 93520807, Mann & Hummel 4930552101, Mann & Hummel 4930553101, Mann & Hummel 4930655301, Mann & Hummel 4941853111, Mann & Hummel 4941854111, Mann & Hummel 4941855111, Mann & Hummel 4942552101, Mann & Hummel 4942553101, Mann & Hummel 4942555101, Power System 490006, Power System cs9020g000, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2102, Air Oil Separator DB 2102, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Compair 98262-252, Demag 10173774, Demag 10882574, Demag CK4210/825, Demag Wittig 43259900, Ecoair 93520781, Ecoair 93578383, Ecoair 93605558, Ecoair BN 20660, Ecoair BN 24858, Fu Sheng 91111-001, Ingersoll Rand 93520781, Ingersoll Rand 93578383, Ingersoll Rand 93605558, Mann & Hummel 4930452111, Mann & Hummel 4930452191, Mann & Hummel 4930453102, Mann & Hummel 4930453191, Mann & Hummel 4930454111, Mann & Hummel 4930454151, Mann & Hummel 4930455371, Mann & Hummel 4941254101, Mann & Hummel 4941450101, Mann & Hummel 4941452101, Mann & Hummel 4941452102, Pneumofore 42058, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2104, Air Oil Separator DB 2104, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100005424, Demag 100013004, Demag CK4175/1, Demag Wittig 43259300, Gardner Denver 43259300, Mann & Hummel 4930252471, Mann & Hummel 4930253451, Mann & Hummel 4930255371, Mann & Hummel 4930255771, Mann & Hummel 4940854111, Pneumofore 43314, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2107, Air Oil Separator DB 2107, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 10494574, Demag 11427274, Demag CK4290/272, Mann & Hummel 4930455381, Mann & Hummel 4930552141, Mann & Hummel 4941553121, Purolator 853400370, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2115, Air Oil Separator DB 2115, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ecoair 88200753, Ingersoll Rand 88200753, Ingersoll Rand 92890334, Mann & Hummel 4930154111, Mann & Hummel 4930155111, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2132, Air Oil Separator DB 2132, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 8234096, Abac 9056025, Abac 9056947, Abac 9066025, Abac 2236105717, Abac 2236106030, Abac 2901320020, Atlas Copco 2205 4065 03, Atmos 627963100131, Bottarini 221022, Ceccato 640135, Ceccato 640554, Ceccato 640911, Chicago P. 2205406503, Ecoair 0701520, Fiac 7211410000, Fu Sheng 91111-005, Ingersoll Rand 92202224, Mann & Hummel 4930252131, Mann & Hummel 4930252132, Mann & Hummel 4930252491, Mann & Hummel 4930253131, Mann & Hummel 4930253132, Mann & Hummel 4930254271, Mann & Hummel 4930255271, Mann & Hummel 4940651001, Mann & Hummel 4940651002, Mann & Hummel 9493025005, Mark 640135, Mark 640554, Mark 640911, Power System 490004, Power System cs3775g000, Sullair 68563045,…) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2134, Air Oil Separator DB 2134, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ecoair 93520773, Ecoair BN 24857, Fu Sheng 91111-003, Hydrovane 32486, Ingersoll Rand 93520773, Mann & Hummel 4930352121, Mann & Hummel 4930353122, …)

Lọc tách nhớt DB2138, Air Oil Separator DB 2138, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205406505, Blitz Schneider 758165, Ceccato 640196, Ceccato 640568, Demag 13363674, Ekomak 275910-2, Ekomak 275910-2, Fu Sheng 91111-004, Mann & Hummel 4930352111, Mann & Hummel 4930352191, Mann & Hummel 4930353111, Mann & Hummel 4930355451, Mann & Hummel 4941252131, Mark 640196, Mark 640568, Schulz 007.0382-0, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2146, Air Oil Separator DB 2146, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100003725, Ecoair 93612794, Ecoair 4070.5105.2, Ingersoll Rand 93612794, Mann & Hummel 4930352241, Mann & Hummel 4930352371, Mann & Hummel 4930355521, Mann & Hummel 4940954111, Sullair 02250061-137, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DC3221, Air Oil Separator DC 3221, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 02250061-138, …)

 

Lọc tách nhớt DB2153, Air Oil Separator DB 2153, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Fu Sheng 91101-050, Gardner Denver 55b4, Gardner Denver ecm 77079, Gardner Denver esl 74079, Gardner Denver esm 66049, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DC3118, Air Oil Separator DC 3118. Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 2010742, Gardner Denver 55b9, Gardner Denver ecm 77079, Gardner Denver esl 74079, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2154, Air Oil Separator DB 2154, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 2109430, Gardner Denver 55b5, Gardner Denver ecf 74690, Gardner Denver ech 76317, ..) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DC3089, Air Oil Separator DC 3089, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 2109289, Gardner Denver 2109429, Gardner Denver 55b17, Gardner Denver ecf 74690, Gardner Denver ech 76317,..) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2186, Air Oil Separator DB 2186 , Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 06, Demag 13138274, Ekomak 211910-1, Fiac 7212210000, Mann & Hummel 4930152101, Mann & Hummel 4930152102, Mann & Hummel 4930152431, Mann & Hummel 4930153101, Mann & Hummel 4930155571, Power System 490018, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2188, Air Oil Separator DB 2188, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 640594, Ceccato 62 21374300, Ceccato 62 21374350, Mann & Hummel 4930251631, Mann & Hummel 4930255381, Pneumofore 41971, Worthington 62 21374300, Worthington 62 21374350, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2200, Air Oil Separator DB 2200, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 250034-112, Sullair 408167-009, Separator 250034-112, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2218, Air Oil Separator DB 2218, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 02250047-808,…) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2219 = DB2573, Air Oil Separator DB 2573 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 250034-085,…) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2382, Air Oil Separator DB 2382, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 11427474, Demag CK4290/274, Mahle 9311424, Separator 11427474, …)

Lọc tách nhớt DB2435, Air Oil Separator DB 2435, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 54509435, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2454, Air Oil Separator DB 2454, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Mann & Hummel 4930055311, Separator 731468, Separator 731468-0000, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2473, Air Oil Separator DB 2473, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 39894597, Ingersoll Rand 39894598, Ingersoll Rand 54601513, Mann & Hummel 4930254141, Mann & Hummel 4930254191, Mann & Hummel 4930255581, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2474, Air Oil Separator DB 2474, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 54509427, Mann & Hummel 4930454131, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2586, Air Oil Separator DB 2586, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 23566938, Mann & Hummel 4930454401, Mann & Hummel 4930455401, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2585, Air Oil Separator DB 2585, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 23545841, Mann & Hummel 4930454391, …)

Lọc tách nhớt DB2525, Air Oil Separator DB2 525, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 22219174, Ingersoll Rand 54509500, Mann & Hummel 4930555221, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2544, Air Oil Separator DB 2544, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-517-03, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DB2545, Air Oil Separator DB 2545, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-517,…) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com
Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
0919-243-248
Newsletter
Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT 
iconaddress.png
426, Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
iconphone.png
Tel.: 0862243248
iconfax.png
Call/ Zalo: 0919.243.248
Liên hệ Mr. Tam - Email: tam.hoang@congtympt.com
iconemail.png
download
12
|
1
Copyright 2014 © PhuTungMayNenKhi. Thiết kế & phát triển bởi. GSS
Privacy Policy
Phutungmaynenkhi.com là nhà cung cấp phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế cho hệ thống máy nén khí, hệ thống máy sấy khí, hệ thống thủy lực và hệ thống phòng sạch trong ngành công nghiệp khí nén với chất lượng cao.