home page  Trang chủ   >>   Sản Phẩm   >>   Lọc máy nén khí (Sotras-Ý)   >>   LỌC TÁCH DẦU (VẶN REN)   >>   Lọc tách nhớt DF5065
  • Lọc tách nhớt DF5065

Lọc tách nhớt DF5010, Air Oil Separator DF 5010, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056237, Abac 9056844, Abac 9056942, Abac 2236105772, Abac 2236105971, Abac 2236106026, Abac 2236109230, Almig 57251004, Alup 17251004, Atlas Copco 1622 0623 00, Atlas Copco 1622 0623 01, Atlas Copco 2255 3004 01, Atlas Copco 2903 0623 01, Atmos 627960719200, Bauer N 35905, Blitz Schneider 758161, Boge 575000103, Boge 575092702, Bottarini 221055, Champion 278773, Chinook 11703330, Compair 98262-214, Fiac 7211950000, Fini 048275000, Gnutti 95020310500, Ingersoll Rand 22988166, La Padana MF001008, Mann & Hummel LB 719, Mann & Hummel LB 719/2, Parise 6010020020, Power System 490008, Rotair 157168 S, Schulz 007.0181-0, Stenhoj 213116, Termomeccanica 1018710049, 1622062300, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF5005, Air Oil Separator DF 5005, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056292, Abac 9056845, Abac 9056943, Abac 9057425, Abac 2236105790, Abac 2236105972, Abac 2236106027, Abac 2236109231, Almig 57251001, Alup 17251001, Atlas Copco 1612 0871 00, Atlas Copco 1612087100, Atlas Copco 1622 0245 00, Atlas Copco 1622024500, Atlas Copco 1622 0871 00, Atlas Copco 1622087100, Atlas Copco 2205 4065 08, Atlas Copco 2205406508, Atlas Copco 2255 3004 02, Atlas Copco 2255300402, Atlas Copco 2901 0245 00, Atlas Copco 2901024500, Atlas Copco 2903 0871 00, Atlas Copco 2903087100, Atmos 627963100962, Avelair 10610008, Belair 707012476, Betico 4720409, Blitz Schneider 758160, Boge 575000102, Boge 575092701, Bottarini 221046, Bottarini 223455, Ceccato 62 21347800, Ceccato 6221347800, Ceccato 62 21347800, Ceccato 6221347800, Chicago P. 2205406508, Chinook 11700720, Compair 98262-215, Demag 10533574, Demag 100012999, Demag CK4050/335, Demag CK4076/335, Ecoair 4101.5102.2, Ekomak 211910-2, Fiac 7211960000, Fiac 7211963000, Fini 048287000, Fini 052898000, Fu Sheng 91108-012, Grassair 0701027, Hanbell 4213-09, Irmer & Elze 754501, Irmer & Elze 4001226, Komsan 154.56.040, La Padana MF001012, Mann & Hummel LB 962, Mann & Hummel LB 962/2, Parise 6010020010, Power System 490009, Puska 8R20000100, Rotair 157169 S, Rotorcomp 85483, Rotorcomp r 12476, Rotorcomp r 27432, Rotorcomp r 7432, Sullair 68562640, Termomeccanica 1039210030, Worthington 62 21347800, Worthington 62 21347850, Worthington 62 21372700, Worthington 62 21372750, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

 

Lọc tách nhớt DF5009, Air Oil Separator DF 5009, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056322, Abac 9056944, Abac 9057426, Abac 2236106186, Abac 2236106187, Abac 2236109232, Abac 2236109643, Almig 57211102, Alup 17211102, Atlas Copco 1622 0351 00, Atlas Copco 1622035100, Atlas Copco 1622 0351 01, Atlas Copco 1622035101, Atlas Copco 2255 3004 07, Atlas Copco 2255300407, Atlas Copco 2903 0351 01, Atlas Copco 2903035101, Atmos 627963200970, Betico 4688739, Blitz Schneider 758159, Ceccato 640552, Ceccato 62 21357850, Ceccato 6221357850, Ceccato 62 21372400, Ceccato 6221372400, Ceccato 62 21372450, Ceccato 6221372450, Compair 77296, Fu Sheng 91108-022, Hanbell 4213-10, Hydrovane 77296, Mann & Hummel LB 11102, Mann & Hummel LB 11102/2, Mark 640552, Quincy 146914, worthington 62 21357850, Worthington 62 21372400, Worthington 62 21372450, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF5006, Air Oil Separator DF 5006, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 09, Atlas Copco 2255 3004 03, Atlas Copco 2205406509, Atlas Copco 2255300403, Atmos 427800014011, Atmos 627963100245, Betico 4456806, Boge 575000105, Chicago P. 2205406509, Chinook 11700730, Compair 98262-216, Demag 10596274, Demag 13010174, Demag 100013000, Demag CK4080/101, Ecoair 93525657, Ecoair 4102.5101.2, Fiac 7212300000, Fini 048353000, Fini 048465000, Ingersoll Rand 93525657, Mann & Hummel LB 1374, Mann & Hummel LB 1374/2, Worthington 62 21373100, Worthington 62 21373150, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF5004, Air Oil Separator DF 5004, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9057434, Abac 9057442, Abac 9057443, Abac 2236106194, Abac 2236106201, Abac 2236106202, Abac 2236106206, Almig 57258111, Alup 17258111, Atlas Copco 1202 5395 00, Atlas Copco 2205 4065 07, Atlas Copco 2255 3004 04, Atmos 427900401016, Atmos 627963062101, Avelair 10610012, Belair 575000101, Belair 707008294, Belair 707012101, Betico 4456905, Blitz Schneider 758164, Boge 575000101, Bottarini 221029, Bottarini 221104, Ceccato 641137, Ceccato 62 21358200, Ceccato 62 21358250, Ceccato 62 21372500, Ceccato 62 21372550, Chicago P. 2205406507, Chinook 11702260, Chinook 11702570, Compair 98262-223, Demag 10525274 Separator, Demag CK4100/841 Separator, Demag CK4110/252 Separator, Demag CK4145/252, Demag Wittig 43257100, Demag Wittig 43257100, Ecoair 93613107, Ecoair 4103.5102.2, Ecoair N 2769500, Ekomak 211910, Ekomak 222910, Fiac 7212230000, Fiac 7215180000, Fini 048428000, Flottmann 4103.5102.2, Fu Sheng 48428-000, Fu Sheng 91108-042, Gardner Denver 43257100, Grassair 0701035, Hanbell 4213-01, Hydrovane 70291, Ingersoll Rand 93613107, Mahle 5737424, Mann & Hummel LB 13145, Mann & Hummel LB 13145/3, Mark 641137, Mattei 70291, Renner 10291, Renner 05103114, Rotair 157171 S, Rotorcomp r 12101, Rotorcomp r 28294, Rotorcomp r 8294, Stenhoj 213118, Worthington 6221358200, Worthington 6221358250, Worthington 6221372500, Worthington 6221372550,…) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF5019, Air Oil Separator DF5019, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 640593, Ceccato 62 21372800, Ceccato 62 21372850, Mann & Hummel LB 962/22, Mann & Hummel LB 962/6, Worthington 220093001, Worthington 6221372800, Worthington 6221372850, ….). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF5025, Air Oil Separator DF 5025, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200641140, Ceccato 62 21372900, Ceccato 62 21372950, Mann & Hummel LB 11102/5, worthington 6221372950, worthington 6221372950, …). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF5026, Air Oil Separator DF 5026, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200641141, Ceccato 62 21373000, Ceccato 62 21373050, Mann & Hummel LB 13145/22, Mann & Hummel LB 13145/8, Worthington 6221373000, Worthington 6221373050, ….). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF5033, Air Oil Separator DF 5033 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200640592, Ceccato 2200641142 , Ceccato 62 21372600 , Ceccato 62 21372650 , Mann & Hummel LB 719/3, Worthington 220090700,  Worthington 6217900700, Worthington 6221372600, Worthington 6221372650,..). Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF5051, Air Oil Separator DF 5051 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 22291080, Ingersoll Rand 22388045, Ingersoll Rand 89259337, Mann & Hummel LB 962/8, Atlas Copco 2255 3004 06, Atlas Copco 2255300406,…) . Vui lòng gọi 0919-243-248 hoặc email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách nhớt DF 5009 Mann & Hummel LB 11102 Separator, DF 5009 Mann & Hummel LB 11102/2 Separator

Lọc tách nhớt DF 5043 Mann & Hummel LB 11102/21 Separator, DF 5025 Mann & Hummel LB 11102/5 Separator

Lọc tách nhớt DF 5078 Mann & Hummel LB 11102/8 Separator, DF 5013 Mann & Hummel LB 1160 Separator

Lọc tách nhớt DF 5004 Mann & Hummel LB 13145 Separator, DF 5066 Mann & Hummel LB 13145/20 Separator

Lọc tách nhớt DF 5065 Mann & Hummel LB 13145/21 Separator, DF 5026 Mann & Hummel LB 13145/22 Separator

Lọc tách nhớt DF 5004 Mann & Hummel LB 13145/3 Separator, DF 5052 Mann & Hummel LB 13145/7 Separator

Lọc tách nhớt DF 5026 Mann & Hummel LB 13145/8 Separator, DF 5006 Mann & Hummel LB 1374 Separator

Lọc tách nhớt DF 5006 Mann & Hummel LB 1374/2 Separator, DF 5010 Mann & Hummel LB 719 Separator

Lọc tách nhớt DF 5010 Mann & Hummel LB 719/2 Separator, DF 5033 Mann & Hummel LB 719/3 Separator

Lọc tách nhớt DF 5022 Mann & Hummel LB 950 Separator, DF 5022 Mann & Hummel LB 950/20 Separator

Lọc tách nhớt DF 5005 Mann & Hummel LB 962 Separator, DF 5005 Mann & Hummel LB 962/2 Separator

Lọc tách nhớt DF 5067 Mann & Hummel LB 962/20 Separator, DF 5044 Mann & Hummel LB 962/21 Separator

Lọc tách nhớt DF 5019 Mann & Hummel LB 962/22 Separator, DF 5075 Mann & Hummel LB 962/23 Separator

Lọc tách nhớt DF 5019 Mann & Hummel LB 962/6 Separator, DF 5051 Mann & Hummel LB 962/8 Separator

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
0919-243-248
Newsletter
Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT 
iconaddress.png
426, Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
iconphone.png
Tel.: 0862243248
iconfax.png
Call/ Zalo: 0919.243.248
Liên hệ Mr. Tam - Email: tam.hoang@congtympt.com
iconemail.png
download
163
|
1
Copyright 2014 © PhuTungMayNenKhi. Thiết kế & phát triển bởi. GSS
Privacy Policy
Phutungmaynenkhi.com là nhà cung cấp phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế cho hệ thống máy nén khí, hệ thống máy sấy khí, hệ thống thủy lực và hệ thống phòng sạch trong ngành công nghiệp khí nén với chất lượng cao.